Održan seminar: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“

Održan seminar: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je u saradnji sa Kancelarijom Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Vlade Srbije održao jednodnevni besplatan seminar na temu: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“. Da biste mogli učestvovati kao ponuđač proizvoda ili usluga u poverljivim ugovorima, odnosno javnim nabavkama u kojima konkursna dokumentacija sadrži tajne […]