Gostovanje prof. dr Zorana Kekovića na Fakultetu bezbednosti u Skoplju

Gostovanje prof. dr Zorana Kekovića na Fakultetu bezbednosti u Skoplju

Profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu dr Zoran Keković 20.4.2015. godine održao je predavanje o upravljanju krizama i definisanju rizika i pretnji bezbednosti studentima Fakulteta za bezbednost u Skoplju. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje među studentima prvog, drugog i trećeg stepenastudija, pri čemu su studenti imali priliku da postavljaju brojna pitanja. Istog dana u Domu Vojske u Skoplju održana je naučna debata povodom promocije rezultata naučnog projekta Fakulteta bezbednosti ‘Univerzitet Sv. Kliment Ohridski’: Rizici i pretnje po bezbednost […]

Kako prepoznati i sprečiti rizike

Kako prepoznati i sprečiti rizike

U sredu 23.novembra 2011.godine Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je u saradnji sa Srednjobanatskim upravnim okrugom i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Zrenjaninu organizovao predavanje na temu: „Rizici su oko nas“ u okviru tribine „Zdravo lice ravnice“.  Predavanje, koje je počelo u 17h na fakultetu, održali su Predrag Marić , načelnik Sektora […]

Treći kurs za procenu rizika

Treći kurs za procenu rizika

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je održao petodnevna stručna obuka – kurs: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” Ovo je treća stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kurs je zadovoljio očekivanja polaznika, kako iz […]