Stručna obuka u Pančevu

Stručna obuka u Pančevu

U nedelju 19.maja završena je još jedna stručna obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” koja je bila organizovana za zaposlene u Rafineriji nafte u Pančevu. Sama priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije. Obuku su […]