Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, ucestvovao na okruglom stolu pod nazivom “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji” koji je odrzan u organizaciji Centra za evroatlantske studije i Udruzenja za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije . Okrugli sto je održan 10.3.2015.
Na okruglom stolu predstavljen je nacrt analize Centra za evroatlantske studije: „Obuka i licenciranje u privatnom obezbeđenju“, koji analizira trenutno stanje u procesu primene Zakona o privatnom obezbeđenju, dinamiku donošenja podzakonskih akata i njihov sadržaj. Analiza je urađena u okviru projekta „Regulisan privatni sektor bezbednosti – bezbedniji život građana“ podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške, a u saradnji sa predstavnicima Udruženja sa privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije.
Govornici na okruglom stolu bili su CEAS direktor Jelena Milić i istraživači Irina Rizmal i Tijana Vojinović, predstavnici MUPa: Rade Krunić i Nataša Ignjatović iz Uprave policije i Tamara Zlatić iz Odeljenja za normative poslove, zatim Đorđe Vučinić – predsednik i član Upravnog odbora Udruženja za privatno obezbeđenje, Dragiša jovanović – predsednik Komisije za javno privatno partnerstvo u oblasti bezbednosti Srbije i Slavica Pavlović iz Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.
Detaljnije informacije o ovome mozete pogledati na sajtu Privredne komore Srbije www.pks.rs i na sajtu Centra za evroatlanske studije http://www.ceas-serbia.org

Previous Image
Next Image