Uspešno završena stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno završena stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Dobijanjem ovlašnjenja od strane MUP-a, […]

Obuka za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja u Makedoniji

Obuka za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja u Makedoniji

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda je u saradnji sa Komorom za privatno obezbeđenje Republike Makedonije, organizovao obuku za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka je održana 11.i 12.novembra u ispitnom centru Komore za privatno obezbeđenje Republike Makedonije u Skoplju. Polaznici su bili menadžeri bezbednosti u privrednim subjektima, menadžment agencija za poslove privatnog […]

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Ovo je 13. po redu obuka u organizaciji CARUK-a, koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti […]

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, ucestvovao na okruglom stolu pod nazivom “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji” koji je odrzan u organizaciji Centra za evroatlantske studije i Udruzenja za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije . Okrugli sto je održan 10.3.2015. Na okruglom stolu predstavljen je nacrt analize Centra za evroatlantske […]

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CENTAR  ZA ANALIZU RIZIKA I URPAVLJANJE KRIZAMA dobio ovlašćenje MUP-a Republike Srbije da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja. Pogledajte rešenje Uprave policije MUP-a RS Orijentacioni plan obuke za “Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” možete pogledati ovde