Obuka za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja u Makedoniji

Obuka za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja u Makedoniji

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda je u saradnji sa Komorom za privatno obezbeđenje Republike Makedonije, organizovao obuku za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka je održana 11.i 12.novembra u ispitnom centru Komore za privatno obezbeđenje Republike Makedonije u Skoplju. Polaznici su bili menadžeri bezbednosti u privrednim subjektima, menadžment agencija za poslove privatnog […]

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Ovo je 13. po redu obuka u organizaciji CARUK-a, koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti […]

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, ucestvovao na okruglom stolu pod nazivom “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji” koji je odrzan u organizaciji Centra za evroatlantske studije i Udruzenja za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije . Okrugli sto je održan 10.3.2015. Na okruglom stolu predstavljen je nacrt analize Centra za evroatlantske […]

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CENTAR  ZA ANALIZU RIZIKA I URPAVLJANJE KRIZAMA dobio ovlašćenje MUP-a Republike Srbije da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja. Pogledajte rešenje Uprave policije MUP-a RS Orijentacioni plan obuke za “Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” možete pogledati ovde

Održana još jedna stručna obuka

Održana još jedna stručna obuka

U Domu kulture Studenski grad na Novom Beogradu održana je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za […]

Stručna obuka u Pančevu

Stručna obuka u Pančevu

U nedelju 19.maja završena je još jedna stručna obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” koja je bila organizovana za zaposlene u Rafineriji nafte u Pančevu. Sama priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije. Obuku su […]

Sedma grupa polaznika završila sručnu obuku „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Sedma grupa polaznika završila sručnu obuku „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Završena je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i […]

Na Fakultetu bezbednosti, uspešno završena još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Na Fakultetu bezbednosti, uspešno završena još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

U saradnji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Fakulteta bezbednosti- Inovacionog centra, realizovana još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“. Ovo je šesta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja(SRPS […]

Uspešno završena još jedna stručna obuka budućih menadžera rizika

Uspešno završena još jedna stručna obuka budućih menadžera rizika

Ovo je peta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine […]