Korporativna bezbednost – hrestomanija

Korporativna bezbednost – hrestomanija

Preview rukopisa (Impresum, Sadržaj i Predgovor knjige) Др Љубомир Стајић, редовни професор Универзитет у Новом Саду – Правни факултет Комисији за издавачку делатност Наставно-научног већа Факултета безбедности Рецензија рукописа помоћног уџбеника „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ Рукопис помоћног уџбеника под називом „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ представља резултат заједничког рада приређивача проф. др Зорана Кековића, асистента мс […]