Održan kurs „Modeliranje dinamike sistema sa primenom na vanredne situacije“

Održan kurs „Modeliranje dinamike sistema sa primenom na vanredne situacije“

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, i uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije i Kabineta gradonačelnika Grada Beograda, u maloj sali Gradske uprave Grada Beograda, Trg Nikole Pašića br. 6. od 1-3 juna 2016. godine, održan je kurs „Modeliranje dinamike sistema sa primenom na vanredne situacije“. Predavač na kursu bio je prof. dr Slobodan Simonović, profesor na kanadskom univerzitetu Zapadnai Ontario, član Kanadske inženjerske komore i rukovodilac Odseka za civilno i ekološko inženjerstvo pri Institutu za smanjenje rizika katastrofa.

Na kursu je učestvovalo dvadeset polaznika iz Srbije i regiona (Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora), predstavnika velikih privrednih sistema, kao i različitih državnih i akademskih institucija i sa veoma različitim akademskim i profesionalnim usmerenjima, zainteresovanim za rešavanje kompleksnih problema iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama.

Na samom početku prvog dana kursa polaznicima su se obratili predsednik Centra prof. dr Zoran Keković i g. Boban Stevanović, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Profesor Keković istakao je da je tema modeliranja sistemske dinamike od izuzetnog značaja za razvoj kapaciteta za prevenciju i odgovor na vanredne situacije, pre svega na poplave. Zamenik načelnika SVS, g. Stevanović izjavio je da je Sektor za vanredne situacije opredeljen ka izgradnji odnosa sa svim subjektima sistema zaštite i spasavanja radi pružanja sistemskog odgovora na rizike koji prete Republici Srbiji.

Profesor Simonović je predavanjima upoznao učesnike o osnovama sistemskog pristupa, sistemske dinamike, kao i modeliranja i simulacije sistema. Drugi aspekt kursa bile su vežbe, na kojima su polaznici korišćenjem softverskih aplikacija VENSIM i STELLA imali priliku da kroz niz primera i zadataka iz oblasti vanrednih situacija praktično primene alate za simulaciju. Poslednji dan bio je posvećen samostalnoj izradi modela i simulacije širenja i odgovora na epidemiju primenom uzročnih dijagrama i dijagrama toka na VENSIM platformi. Svi polaznici su uspešno izvršili postavljeni kompleksni zadatak koji je zahtevao višečasovni rad.  Na kraju kursa, profesor Simonović, profesor Keković i g. Stevanović uručili su učesnicima sertifikate o uspešno završenom kursu, a profesor Keković je takođe uručio profesoru Simonoviću zahvalnicu Centra za analizu rizika i upravljanje krizima.

Opšti je stav učesnika kursa da će on pomoći da se primenom sistemskog pristupa primene alati za simulaciju kriza na stvarne situacije, budući da se odsustvo koordinacije raznih elemenata u sistemu odgovora na vanredne situacije pokazalo kao najveći problem u dosadašnjem iskustvu. Takođe, simulacioni model može da bude od velikog značaja donosiocima zakonske regulative u oblasti vanrednih situacija jer omogućava kreiranje seta ograničenja koji utiču na primenu propisa, uz prilagođavanje propisa određenom tipu hazarda i zahtevima lokalnog okruženja.

Previous Image
Next Image