Seminar GDPR u zdravstvu

Seminar GDPR u zdravstvu

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Instituta za standardizaciju Srbije 20. juna 2019. godine uspešno je realizovan seminar na temu: „Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja“. Polaznici seminara bili su rukovodeće strukture u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, kao i zaposleni u […]

NAJAVA SEMINARA: Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja. Termin održavanja je 20. jun 2019. godine. Prijavi se!

NAJAVA SEMINARA: Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja. Termin održavanja je 20. jun 2019. godine. Prijavi se!

Poštovani, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda i Institut za standardizaciju Srbije organizuju seminar na temu: „Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja“ Seminar je namenjen rukovodećim strukturama u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, stručnom kadru koji se bavi poslovima usklađivanja sa zakonskom regulativom […]