OD RIZIKA DO REZILIJENTNOSTI – PROMENA PARADIGME

OD RIZIKA DO REZILIJENTNOSTI – PROMENA PARADIGME

U ponedeljak 22. juna, sa početkom u 10h, profesor Slobodan Simonović sa Univerziteta Zapadni Ontario (University of Western Ontario), Kanada, održaće na Fakultetu bezbednosti (sala 1) predavanje pod naslovom „Od rizika do rezilijentnosti – promena paradigme“.

Resilience (rezilijentnost, otpornost) jeste pojam koji je iz oblasti tehničkih nauka poslednjih nekoliko godina dospeo u središte studija i istraživanja stručnjaka iz oblasti bezbednosti. Za razliku od procena rizika, koji predstavlja pristup zasnovan na pretnjama, rezilijentnost je više okrenuta samim štićenim vrednostima. Postoje brojne definicije rezilijentnosti, no ukratko bi se ona mogla objasniti kao sposobnost sistema da umanji jačinu i/ili dužinu trajanja događaja koji remete. Rezilijentnost je bliska i drugim konceptima kao što su otpornost (resistance), ranjivost i kontinuitet poslovanja.

Drugi fokus istraživanja prof. Simonovića jeste razvoj metoda za kvantitativnu analizu mera rezilijentnosti.  Proučavanje rezilijentnosti još uvek je u početnoj fazi. Postoje brojni izazovi sa kojima se naučnici, istraživači i profesionalci susreću. Jedan od njih je svakako i nepostojanje opšte prihvaćene i sveobuhvatne metrike za kvantitativnu analizu rezilijentnosti. Ovaj problem naročito je izražen u polju zaštite kritične infrastrukture, gde ne postoji jedinstven način merenja rezilijentnosti, jer su postojeće metrike ograničene na zasebne sektore i sisteme.

From Risk to Resilience – The Change of Paradigm

On Monday, 22nd of June, with the start at 10am, Professor Slobodan Simonovic from the University of Western Ontario, London, Canada will hold the lecture “From Risk to Resilience – the Change of Paradigm” at the Hall 1 of the Faculty of Security Studies.

Resilience is the term which has entered the area of security studies in the last decade and is now in focus of its sub-disciplines such as critical infrastructure protection, security risk assessment, crisis management and business continuity management. In brief, this term signifies the ability of a system to mitigate the impact of an adverse event and reduce the time to recovery.

The particular focus of Prof. Simonovic’s research is the development of methods for quantitative resilience assessment, which is an attractive topic for the security researchers, students and experts, taking into account the lack of generally accepted and comprehensive resilience metrics.