Međunarodni seminar u organizaciji JICA-e

Međunarodni seminar u organizaciji JICA-e

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) održala je regionalni seminar pod nazivom: : „Upravljanje u vanrednim situacijama kao posledica prirodnih katastrofa“ – Izgradnja međuregionalne saradnje, zemalja Jugoistočne Evrope, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućih smernica za upravljanje katastrofama u ciljanim regionima Balkana. Seminar koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNDP, kao i […]