NOVEMBAR – NAJAVA OBUKE: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”

NOVEMBAR – NAJAVA OBUKE: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”

U organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine realizovaće se Stručna obuka pod nazivom: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (praktična obuka). Cilj obuke je da pruži praktična znanja i veštine koje će polaznicima dati mogućnost da samostalno vrše procenu rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja.

Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija prema nacionalnom standardu za procenu rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja – SRPS A.L2.003 i u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Nakon završene obuke kandidati dobijaju Potvrdu o obučenosti, na osnovu koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, vršiti licenciranje osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Informacije u vezi sa obukom, kao i o redovnim popustima koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite u programu obuke ili putem telefona na sledeće brojeve:

  • 011/3409-340 ili 011/3409-388, Odeljenje za marketing, prodaju i edukaciju u ISS-u,
  • 063/291 247, Slavici Dabižljević(predavač i saradnik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama).

Pogledajte program obuke
Prijavite se za učešće najkasnije do 5. novembra 2018. godine jer je broj polaznika na obuci ograničen na 15.