Seminar GDPR u zdravstvu

Seminar GDPR u zdravstvu

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Instituta za standardizaciju Srbije 20. juna 2019. godine uspešno je realizovan seminar na temu: „Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja“. Polaznici seminara bili su rukovodeće strukture u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, kao i zaposleni u […]

Dvodnevni treninzi i radionice u okviru projekta JENTRAP

Dvodnevni treninzi i radionice u okviru projekta JENTRAP

Dvodnevni treninzi i radionice u okviru projekta – Zajednički doprinos unapređenju transnacionalne pripremljenosti za vanredne situacije u slivu Save, kroz Projekat JENTRAP, počeli su 24. aprila, u Centru za stručno usavršavanje na Letnjikovcu. Ovi treninzi, namenjeni su članovima Štaba za vanredne situacije grada Šapca, a obradiće teme važne u oblasti zaštite od poplava – strateško […]

Centar za analizu rizika obeležio 10 godina od osnivanja

Centar za analizu rizika obeležio 10 godina od osnivanja

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama obeležio je u utorak, 13.12.2016. godine 10 godina od osnivanja, a to strukovno udruženje pomaže u kreiranju zakonske regulative u oblasti vanrednih situacija, privatnog obezbeđenja i standarda koji tu oblast regulišu. Predsednik Centra Zoran Keković kaže da je njegova orgnizacija uspela da okupi veliki krug ljudi, predstavnika nadležnih […]

Uspešno završena stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno završena stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Dobijanjem ovlašnjenja od strane MUP-a, […]

Održan seminar: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“

Održan seminar: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je u saradnji sa Kancelarijom Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Vlade Srbije održao jednodnevni besplatan seminar na temu: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“. Da biste mogli učestvovati kao ponuđač proizvoda ili usluga u poverljivim ugovorima, odnosno javnim nabavkama u kojima konkursna dokumentacija sadrži tajne […]

Održan seminar na temu: “Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi”

Održan seminar na temu: “Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda organizovao je jednodnevni seminar na temu: „Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi“ Seminar je održan 25.marta u prostorijama Energoprojekta na Novom Beogradu, uz prisustvo predstavnika javnih preduzeca i drugih pravnih lica koja su u svom poslovanju suočena sa raznim oblicima visokotehnoloskog kriminala. S obzirom […]

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CENTAR  ZA ANALIZU RIZIKA I URPAVLJANJE KRIZAMA dobio ovlašćenje MUP-a Republike Srbije da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja. Pogledajte rešenje Uprave policije MUP-a RS Orijentacioni plan obuke za „Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ možete pogledati ovde