Šta su standardi i koristi od primene standarda iz oblasti bezbednosti i koji je cilj međunarodne standardizacije?

ŠTA SU STANDARDI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I KOJI JE CILJ MEĐUNARODNE STANDARDIZACIJE?

Na porast svesti o značaju donošenja međunarodnih standarda iz oblasti bezbednosti uticali su porast broja. složenosti, nepredvidivosti i posledica kriznih i vanrednih situacija u svetu: terorizam, elementarne nepogode, tehničko- tehnološke nesreće i katastrofe i td. Osim razvijanja sistema ranog upozorenja, javno-privatnog partnerstva i mreže za ublažavanje posledica kriznih situacija, evidentna je potreba da se primenom standarda omogući zaštita profita kompanija i nastavak poslovnih aktivnosti u uslovima izazvanim krizama. Međunarodni standardi iz domena društvene bezbednosti koji su do sada doneti i usvojeni od strane nacionalnih tela za standardizaciju pokrivaju uglavnom oblasti upravljanja u vanrednim situacijama i kontinuitetom poslovanja, a u poslednje vreme oblast standardizacije prostire se i na ostala pitanja bezbednosti lica, imovine i poslovanja: unutrašnja bezbednost od raznih oblika terorističkog i kriminalnog ugrožavanja, sprečavanje prevara, privatna bezbednost.

KORISTI OD UČEŠĆA U IZRADI I PRIMENI STANDARDA

Zemlje u razvoju imaju veliku korist od učešća u izradi i primeni standarda koji njihove proizvode i usluge čine konkurentnijim, a tržišta stabilnijim i kredibilnijim za strane investicije. Republika Srbija je do sada usvojila nekoliko međunarodnih standarda iz oblasti društvene bezbednosti: Upravljanje u vanrednim situacijama, Društvena bezbednost – Terminologija: Sistemi za upravljanje kontinuitetom poslovanja – Uputstva. Takođe, u okviru Nacionalne komisije za standarde KS A 223 Društvena bezbednost doneta je serija srpskih standarda koji regulišu oblast pružanja usluga privatnog obezbeđenja, kao i procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Navedeni standardi koji imaju ishodište u odgovarajućim međunarodnim standardima poslužili su kao osnov za izradu i donošenje zakonske i podzakonske regulative u oblasti vanrednih situacija i usluga privatnog obezbeđenja. Značaj primene standarda prepoznat je i u Strategiji nacionalne bezbednosti RS u delu:„Politika nacionalne bezbednosti“(poglavlje IV) : „Prihvatanje i primena međunarodnih, pre svega evropskih, kao i nacionalnih standarda u oblasti bezbednosti, posebno u oblastima ljudske bezbednosti i upravljanja rizikom, bitno doprinose ostvarivanju ciljeva nacionalne bezbednosti.“, tačka 4, (Stav 10)

MEĐUNARODNA TELA I ORGANIZACIJE RELEVANTNE ZA DONOŠENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA U OBLASTI BEZBEDNOSTI?

Od 08. do 13. marta 2015. godine u Morioci (Japan) održano je 1. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost (ISO/TC292 Security). Tehnički komitet je nastao spajanjem nekoliko tehničkih tela za standardizaciju za društvenu bezbednost, privatna bezbednosti i sprečavanje prevara. U pitanju je nova tehnička oblast standardizacije koja obuhvata: krizni menadžment i menadžment kontinuiteta poslovanja; standarde u oblasti unapređenja elastičnosti i otpornosti organizacija u profitnom i neprofitnom sektoru; bezbednost i rezilijentnost urbanih sredina; mere za sprečavanje i suzbijanje prevara; sistemi kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja, itd.

Zasedanja se održavaju dva puta godišnje i njima danas prisustvuju sve razvijene zemlje i veliki broj zemalja u razvoju.

Predstavnik Republike Srbije u novoformiranom Tehničkom komitetu ISO za bezbednost (ISO TC 292 Security) je dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu (http://www.fb.bg.ac.rs/) i predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda (http://www.caruk.rs/). On je ujedno Predsednik Nacionalne komisije za standarde u istoimenoj oblasti pri Insitutu za standardizaciju Republike Srbije.

Od 20. avgusta 2015. godine dr Zoran Keković jednoglasno je izabran i postavljen za predsednika Kontakt grupe zemalja u razvoju pri Tehničkom komitetu Međunarodne organizacije za standardizaciju za bezbednost ISO TC292. U obrazloženju se navodi da je kao predstavnik Republike Srbije pri Tehničkom komitetu ISO 223 – Društvena bezbednost od 2007. godine aktivno učestvovao u svim aktivnostima standardizacije iz domena rada tehničkog komiteta, posebno izrade i promovisanja standarda u oblasti upravljanja u vanrednim situacijama i upravljanja kontintinuitetom poslovanja. Od 2010. godine obavljao je dužnost Regionalnog koordinatora Kontakt grupe zemalja u razvoju za jugoistočnu Evropu. Danas ima vrlo aktivnu ulogu u standardizaciji bezbednosti na nacionalnom nivou.

Detaljnije: http://utv.isotc223.org/organization/DCCG/