Seminar: “Regulisanje sektora privatne bezbednosti u javnom interesu”

U Centru za bezbednosnu saradnju u Rakvijaku (Zagreb), od 28 – 30. novembra, održan je seminar “Regulisanje sektora privatne bezbednosti u javnom interesu”.

Cilj Seminara bio je podrška primeni međunarodne regulative koja reguliše delatnost privatnih i vojnih bezbednosnih kompanija.

Na Seminaru je učestvovalo oko 30 učesnika iz ministarstava unutrašnjih poslova, ministarstava pravde, ministarstava odbrane, članova parlamenata zemalja jugoistočne Evrope, kao i predstavnici asocijacija za privatno obezbeđenje i nevladinih organizacija, menadžeri bezbednosti kompanija i relevantni eksperti visokoškolskih institucija regiona i međunarodnih organizacija: DCAF (Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga), OEBS-a, Evropske unije i CoESS-a.

Neke od najvažnijih tema koje su raspravljane na seminaru bile su: Regulisanje javnih nabavki u oblasti usluga privatne bezbednosti; Privatne i vojne bezbednosne kompanije i nacionalna bezbednost; Dobra praksa i nacionalna regulativa zemalja jugoistočne Evrope u oblasti privatne bezbednosti.

Na Seminaru je u svojstvu moderatora učestvovao prof. dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti i predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Previous Image
Next Image