Seminar GDPR u zdravstvu

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Instituta za standardizaciju Srbije 20. juna 2019. godine uspešno je realizovan seminar na temu: „Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja“.

Polaznici seminara bili su rukovodeće strukture u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, kao i zaposleni u tim ustanovama koji će se baviti usklađivanjem sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Seminar je zadovoljio očekivanja polaznika. Na njemu se govorilo o normativnom aspektu zaštite podataka o ličnosti, faktičkom stanju u ovoj oblasti, te o izazovima koje donosi primena propisa u ovoj oblasti. Bilo je reč o brojnim slučajevima kršenja zakonskih normi i regulative o zaštiti ličnih podataka u zdravstvu u Republici Srbiji i van nje, te nisu izostala pitanja polaznika na koji način primeniti propise u njihovim ustanovama.

Predavači na seminaru su bili istaknuti eksperti u javnom i privatnom sektoru koji se bave primenom propisa o zaštiti podataka o ličnosti, kao i funkcijom inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti. Moderator seminara bio je prof. dr Zoran Keković.

Previous Image
Next Image