Praktična obuka o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – 23-27. aprila 2018.

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama, prvi put organizuje petodnevnu stručnu obuku pod nazivom: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Ova praktična obuka će se realizovati u periodu od 23. do 27. aprila 2018. godine, sa ciljem pružanja polaznicima praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje procene rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Polaznici će po završetku dobiti Potvrdu o obučenosti, a materijal uključuje priručnik i tematsku zbirku standarda iz oblasti privatnog obezbeđenja.

Broj polaznika je ograničen, a rok za prijavljivanje je 18. april 2018.godine.

Više informacija o obuci pročitajte na sledećem linku: http://www.iss.rs/rs/pages/page_400.html

Prijavi se: Link za prijavu