Uspešno realizovana još jedna stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno realizovana još jedna stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beogradauspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika ...
Detaljnije
knjiga planiranje i procena na rizik

NOVA KNJIGA: Planiranje i procena rizika u funkciji zaštite lica, imovine i poslovanja

U izdanju Makedonske komore za privatno obezbeđenje, objavljena knjiga: Planiranje i procena rizika u funkciji zaštite lica, imovine i poslovanja, čiji su autori: Zoran Keković, Oliver Bakreski, Stevko Stefanovski i Slavica Pavlović.
"Ova knjiga ima neprocenjiv značaj za praksu privatne bezbednosti ...
Detaljnije
Sednica Komisije za standarde u oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292

Održana sednica Komisije za standarde u oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292

Kao što je poznato, Komisija za standarde u oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292 pri Institutu za standardizaciju Srbije je 2010. godine je izradila nacionalni standard za procenu rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja. Metodologija sadržana u ovom standardu ...
Detaljnije
Modeliranje sitema - vanredne situacije

Održan kurs „Modeliranje dinamike sistema sa primenom na vanredne situacije“

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, i uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije i Kabineta gradonačelnika Grada Beograda, u maloj sali Gradske uprave Grada Beograda, Trg ...
Detaljnije
prof dr Zoran Kekovic

Kolumna; Prof. dr. Zoran Keković; Bezbednost u zdravstvu – Magazin A&S Adria

Poslednjih godina zdravstvene ustanove i korisnici zdravstvenih usluga sve više su izloženi bezbednosnim pretnjama prirodnog i tehničko-tehnološkog porekla, kao i rizicima izazvanim ljudskim faktorom. Donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju uspostavljen je normativno-pravni okvir za regulisanje poslova obezbeđenja, što predstavlja prvi ...
Detaljnije
Aktuelna zakonska rešenja iz oblasti BZR

Održan jednodnevni seminar na temu: ”Aktuelna zakonska rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu”

U utorak 29.marta u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu u organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, održan jednodnevni seminar na temu: ''Aktuelna zakonska rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu''. Predavač na seminaru bila je ...
Detaljnije
srpski standard za procenu rizika
baner softver za procenu rizika
knjiga korporativna bezbednost