Okrugli sto “Suočavanje sa budućim pretnjama i šansama”

Naziv je Okruglog stola održanog 17. jula 2019. godine u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, u organizaciji Instituta i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Okruglom stolu je prisustvovalo više od 30 eksperata, kao i članova tehničkih tela za standardizaciju koja se u osnovi bave menadžmentom rizicima.

Prisutne je na početku pozdravila Tatjana Bojanić, direktorka Instituta za standardizaciju Srbije, nakon čega je moderiranje skupom preuzeo prof. dr Zoran Keković, predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Okrugli sto je započeo predavanjem Džejsona Brauna, međunarodnog eksperta za menadžment rizikom, na istoimenu temu. U prvom delu predavanja, Džejson Braun se osvrnuo na globalne rizike današnjice (klimatske promene, genetski inženjering, veštačka inteligencija), kao i pretnje i šanse sa kojima se suočava savremeno poslovno okruženje (portfolio rizika u 21. veku). Zatim je bilo reči o tome koje su najpoželjnije osobine savremenih poslovnih lidera s obzirom na nastupajuće trendove, pretnje i rizike; zbog čega se sve više napušta tradicionalna poslovna paradigma od pristupa orijentisanom na rizike ka pristupu orijentisanom na jačanje otpornosti organizacija i onome što je moguće kontrolisati u nepredvidivom bezbednosnom okruženju, itd.

Učsenike okruglog stola su posebno zanimala sledeća pitanja:

  • Koje su prednosti primene međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti menadžmenta rizicima?
  • Koliko je važno da, pored poslovnog sektora, i vladina tela i organi imaju utvrđenu i obavezujuću politiku upravljanja rizicima i kako primeniti australijska iskustva u tom pogledu?
  • Šta se preporučuje poslovnim liderima, a šta državnim funkcionerima da unaprede poslovni ambijent u nestabilnom bezbednosnom okruženju?
  • Zašto je koncept otpornosti (rezilijentnosti) danas toliko važan za bezbednost kao celinu?
  • Koji je protfolio rizika da koji će obeležiti razliku između budućnosti zasnovane na katastrofičnom i na ružičastom scenariju?
  • Koliko je važno za donosioce odluka razmišljanje zasnovano na procenjenim rizicima?
  • Na koji način organizacija može da tvrdi da je implementirala ISO 31000?
  • Značajne razlike u novom ISO/IEC FDIS 31010?

Jedan od zaključaka okruglo stola je da se predavanje i diskusija integralno oblikuju u jedinstvenu publikaciju Instituta za standardizaciju Srbije i Centra za analizu rizika, koja će doprineti podizanju i širenju svesti donosilaca odluka u javnom i privatnom sektoru u Srbiji i širem regionu o značaju primene koncepta, dobre prakse i savremenih standarda menadžmenta rizicima.

Previous Image
Next Image