Održana sednica Komisije za standarde u oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292

Kao što je poznato, Komisija za standarde u oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292 pri Institutu za standardizaciju Srbije je 2010. godine je izradila nacionalni standard za procenu rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja. Metodologija sadržana u ovom standardu je od strane nadležnih državnih organa Republike Srbije prihvaćena kao normativno-pravni okvir za procenu rizika u oblasti vanrednih situacija I privatnog obezbeđenja. U skladu sa metodologijom za procenu rizika, izrađuju se infrastrukturni projekti za procenu rizika, kako u Srbiji, tako I u drugim zemljama u regionu (BiH, Crna Gora, Makedonija). Takođe, postoji interes da se primena standarda proširi I na druge oblasti, odnosno zakonsku regulativu koja se odnosi na oblast zaštite podataka, sisteme tehničke zaštite, odbrambene tehnologije, itd.

Budući da je od donošenja standarda proteklo 6 godine, u toku je revizija pomenutog dokumenta, nakon čega će se pristupiti promotivnim aktivnostima kako bi se što veći krug aktera u Srbiji I regionu upoznao sa bezbednosnim, ekonomskim I socijalnim benefitima primene standarda. Nakon toga predstoje I edukativne aktivnosti sa ciljem primene donetog standarda kroz zakonsku regulativu i bezbednosnu praksu državnih i nedržavnih aktera, što će zajedno doprineti da se zemlje zapadnog Balkana što pre I lakše integrišu u evropske I evroatlantske bezbednosne integracije u delu koji se odnosi na ispunjavanje poglavlja 23 i 24, kao i prilagođavanja bezbednosnim standardima razvijenog sveta.

Sastanku Komisije prisustvovali su i predstavnici Nedležnog tela za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Previous Image
Next Image