Obuka za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja u Makedoniji

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda je u saradnji sa Komorom za privatno obezbeđenje Republike Makedonije, organizovao obuku za Procenu rizika u oblasti privatnog obezbeđenja.

Obuka je održana 11.i 12.novembra u ispitnom centru Komore za privatno obezbeđenje Republike Makedonije u Skoplju. Polaznici su bili menadžeri bezbednosti u privrednim subjektima, menadžment agencija za poslove privatnog obezbeđenja i drugo rukovodeće osoblje pravnih lica privatnog obezbeđenja.

Obuku su održali članovi Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, prof dr. Zoran Keković i Ms. Slavica Pavković i detaljno upoznali učesnike sa terminologijom, procesom procene rizika, ciljevima procene rizika i procesa upravljanja rizikom u oblasti bezbednosti kao i metodologijom standarda SRPS AL2.003 Društvena bezbednost- Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Procena rizika i njegova primena u radu su faktori koji direktno utiču na formiranje ili poboljšanje nivoa zaštite. Osim toga, standardizacija u ovoj oblasti je usmerena ka većoj garancija sigurnosti i potvrde o usklađenosti predviđenog nivoa bezbednosti sa procenom nivoa rizika. Pravilne procene i upravljanja rizikom, s obzirom na neophodnost njihove primene u svakodnevnom poslovanju su od suštinske važnosti i treba da predstavlja predmet interesovanja svih aktera u privatnom sektoru bezbednosti.

Pre početka obuke potpisan je i memorandum o saradnji između Komore za privatno obezbeđenje Republike Makedonije i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda. Potpisivanjem memoranduma o saradnji otvorena je mogućnost za dalju razmenu znanja i iskustava, uzajamne podrške i pomoći i zajedničkom ulaganju napora da se podstaknu aktivnosti privatne bezbednosti.

Previous Image
Next Image