NOVO! Bezbednosni aspekti menadžmenta ljudskih resursa – 27. i 28. februar 2020. godine

Najvredniji resurs svake organizacije jesu zaposleni, zbog čega se upravljanju kadrovima danas poklanja mnogo više pažnje nego ranije.

Institut je prošle godine objavio prve srpske standarde iz ove oblasti i započeo je realizaciju seminara na temu menadžmenta ljudskih resursa (HRM). U želji da zainteresovanim stranama omogućimo sticanje novih saznanja, organizujemo dvodnevni seminar na kojem će ova tematika biti sagledana iz bezbednosnih aspekata.

Kome je seminar namenjen?

Menadžerima srednjeg i visokog nivoa, stručnjacima za ljudske resurse u svim organizacijama i ustanovama, bez obzira na veličinu, delatnost i oblik organizovanja, kao i svima ostalima zainteresovanim za HRM.

Teme koje će biti obrađene:
– ISO 30414:2018 i SRPS A.L2.003:2017;
– Sličnosti i razlike pojmova upravljanje kadrovima, menadžmenta ljudskih resursa, organizaciono ponašanje i uticaji na način organizovanja i upravljanja kadrovima;
– Zaposleni kao izvor i kao objekat ugrožavanja bezbednosti organizacije;
– Analiza radnih mesta i zadataka – značaj i praktična primena;
– Eksterno i interno regrutovanje kadrova;
– Vrste i načini provere prijavljenih pre zapošljavanja;
– Selekcija kadrova i modeli selekcije. Razlika između selekcije i testiranja,
… i mnoge druge (detaljnije pogledajte u programu seminara).

Pored predstavljanja primera iz poslovne prakse, na seminaru je predviđen i praktičan rad, koji će učesnicima pomoći u boljem razumevanju i prihvatanju materijala.

Seminar obuhvata interaktivne procene, vežbe i rešavanje zadataka, kao i grupni rad na razradi zahteva (kriterijuma) standarda i konkretnih problema polaznika.

 Predavači:

Prof. dr Zoran Keković
Psiholog doktorand Slobodan Spasić.

Naknada za seminar iznosi 19.000,00 dinara i uključuje materijal za seminar (prezentacije i priručnik), potvrdu o pohađanju seminara i osveženje za vreme pauze.

Program seminara, možete preuzeti ovde
Prijavu za seminar, možete preuzeti ovde