Novi izazovi za sve države

Nacionalna bezbednost u tradicionalnom smislu prvobitno je zamišljena kao zaštita državne od vojne pretnje i napada ili, u novije vreme, kao zaštita od terorizma i drugih nevojnih pretnji.
Ceo članak možete pročitati ovde (ili klikom na svaku stranicu slike)
Piše: Svetlana Stanarević