Međunarodnu video konferenciju: BEZBEDNOSNE KRIZE U 21. VEKU I KAKO NJIMA UPRAVLJATI?

CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA (Beograd) u saradnji sa HRVATSKOM UDRUGOM ZA MEĐUNARODNE STUDIJE i INSTITUTOM ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE iz Zagreba

organizuju 13. i 14. oktobra 2020. godine od 11:00 do 14:00

Međunarodnu video konferenciju: BEZBEDNOSNE KRIZE U 21. VEKU I KAKO NJIMA UPRAVLJATI?

Dvodnevna konferencija će okupiti neke od vodećih eksperata iz regiona na planu upravljanja krizama, kao i medicinske eksperte i članove kriznih štabova zemalja reigona koji će predstaviti primera „dobre“ i „loše“ prakse upravljanja epidemijom COVID19.

Detaljnije na https://webinar.caruk.rs/