JUN – NAJAVA OBUKE: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda organizuje stručnu obuku – kurs: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Nakon završene obuke kandidati dobijaju Potvrdu o obučenosti, na osnovu koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, vršiti licenciranje osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obuka je namenjena organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) kao i svim pojedincima koji su zainteresovani:

  • za licenciranje u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju,
  • za primenu Nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za vlastite potrebe i za pružanje usluga procene rizika za treća lica,
  • za sertifikaciju o usaglašenosti sa Nacionalnim standardom,
  • za sticanje kompetentnosti za izradu procene rizika u skladu sa zahtevima standarda 31000 Upravljanje rizikom, 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija i 22301 Sistemi za upravljanje kontinuitetom poslovanja – Uputstvo.

Stručna obuka će se održati u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu. Zainteresovani polaznici iz unutrašnjosti, za vreme trajanja kursa, imaju na raspolaganju smeštajne kapacitete Studentskog grada i 3 obroka po ceni od oko 3300din po danu. Rezervacije smeštaja vrše se 10 dana pre početka kursa.

Stručna obuka će trajati 36 nastavnih časova i biće održana u periodu od 04. do 08.juna u prepodnevnim časovima od 9h-15h. Polaznici kursa dobijaju Priručnik za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koji predstavlja obaveznu literaturu za polaganje ispita u MUP-u.

Maksimalni broj polaznika kursa je 15. Rok za prijavljivanje i dostavljanje imena polaznika je 01.jun 2018.godine do kada je potrebno izvršiti uplatu iznosa od 25.000 dinara po polazniku, na ime kotizacije, na tekući račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama broj: 265-1650310000113-64 kod Rajfaizen banke ad Novi Beograd.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: caruk06@gmail.com. Za detaljnije informacije obratite se na telefone: 063 291 247. Koordinator kursa je Slavica Dabižljević. Dodatne informacije o našim dosadašnjim obukama dostupne su i na internet prezentaciji Centra: www.caruk.rs.

PRIJAVU za obuku možete preuzeti ovde

S poštovanjem,
Predsednik
Prof. dr Zoran Keković