Novi izazovi za sve države

Novi izazovi za sve države

Nacionalna bezbednost u tradicionalnom smislu prvobitno je zamišljena kao zaštita državne od vojne pretnje i napada ili, u novije vreme, kao zaštita od terorizma i drugih nevojnih pretnji.

Da li se pandemija mogla predvideti?

Da li se pandemija mogla predvideti?

Da li se u tu svrhu koristi nauka, koliko je etike u nauci i šta je sa kredibilitetom naučnika koji često, voljno ili nevoljno, postaju alatke u rukama kreatora različitih igara? Pođimo od Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koja je već dugo, posebno od svinjskog gripa 2009. godine, u žiži javnosti zbog mnogih kontradikcija čijem je […]

Elektronska publikacija: “Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse”

Elektronska publikacija: “Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse”

U saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama, Institut za standardizaciju Srbije je objavio zbornik „Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse”. Ova publikacija predstavlja zbirku autorizovanih predavanja koje su eksperti za upravljanje kriznim situacijama pripremili najpre za naše vebinare održane od marta do maja 2020. godine, a sada i za ovu publikaciju. […]

BESPLATNI VEBINAR 29.05.2020. god. u 10:00h | Zaštita podataka o ličnosti | Prijavite se

BESPLATNI VEBINAR 29.05.2020. god. u 10:00h | Zaštita podataka o ličnosti | Prijavite se

Povodom objavljivanja standarda na srpskom jeziku SRPS ISO/IEC 27701:2020 – Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti – Zahtevi i smernice, Institut za standardizaciju Srbije organizuje 29. maja 2020. besplatno predavanje na temu zaštite podataka o ličnosti. Predavanje je onlajn i počinje u 10:00 časova. Namenjeno je svim zainteresovanima stranama, […]

BESPLATNI VEBINAR 16.05.2020. god. u 10:00h | Komuniciranje u kriznim situacijama – Pandemija COVID-19 | Prijavite se

BESPLATNI VEBINAR 16.05.2020. god. u 10:00h | Komuniciranje u kriznim situacijama – Pandemija COVID-19 | Prijavite se

Institut za standardizaciju Srbije organizuje još jedan vebinar posvećen aktuelnoj situaciji i pandemiji. Zajedno sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama i kompanijom SGS Beograd pozivamo vas da u subotu, 16. maja u 10:00 časova ove godine budete onlajn sa nama i saznate sve o dobrim i lošim primerima komunikacije u kriznim  uslovima. Neka […]

Korona među nama: LUKA GLUŠAC: Vanredno, stručno, odgovorno

Korona među nama: LUKA GLUŠAC: Vanredno, stručno, odgovorno

Srbija je u vanrednom stanju, proglašenom zbog epidemije korona virusa (Covid-19). I samo vanredno stanje je proglašeno vanredno. Iz javnosti i dalje nepoznatih razloga, Narodna skupština nije zasedala kako bi donela ovu odluku, iako je to u njenoj ustavnoj nadležnosti. Odluku su doneli tzv. supotpisom predsednik Republike, predsednica Narodne skupštine i predsednica Vlade. I ovu […]