Magazin Svet bezbednosti – Intervju Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti

Magazin Svet bezbednosti – Intervju Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti

Standardi nestabilno okruženje čine predvidivim Ubrzani proces međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u obalsti bezbednosti je jako važan kako bi se unapredio postupak odgovora na vanredne situacije. Sve više smo suočeni sa najgorim scenarijima i, kao što je lepo reklam srpska književnica Svetlana Velmar Janković, „jedna plus jedna neverivatna situacija nisu dve neverovatne situacije nego […]

Međunarodna stručna konferencija:  „KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014“

Međunarodna stručna konferencija: „KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014“

Predsednik Centra dr Zoran Keković učestvovao je 19.11. 2014. godine u radu Međunarodne stručne konferencije: „KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014“. u organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti koja je deo regionalnog konzorcijuma istoimenih asocijacija iz Slovenije i Hrvatske. Kao predsednik Naučnog saveta ove asocijacije, Zoran Keković bio je moderator Okruglog stola na temu: „STANJE […]

Promocija zbornika radova „Zaštita nacionalne kritične infrastrukture“

Promocija zbornika radova „Zaštita nacionalne kritične infrastrukture“

U Domu Vojske Srbije, u utorak, 18. marta predstavljen je tematski zbornik radova „Zaštita nacionalne kritične infrastrukture: regionalna perspektiva", koji predstavlja stručni rezultat međunarodne naučne konferencije koja je krajem prošle godine održana u Beogradu, u organizaciji Fakulteta bezbednosti, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za korporativnu bezbednost (Ljubljana), Naftne industrije Srbije i Privredne komore [...]
„Integralna bezbednost i zaštita – 2014“ u Moskvi

„Integralna bezbednost i zaštita – 2014“ u Moskvi

Na poziv Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije i Sveruskog instituta za civilnu odbranu i vanredne situacije, predsednik Centra dr Zoran Keković posetio je Međunarodnu izložbu „Integralna bezbednost i zaštita – 2014“ u Moskvi, u sklopu koje je održana 19. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Upravljanje vanrednim situacijama velikih razmera u Rusiji i inostranstvu“. Kao […]

Priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Izvod iz recenzija: U rukopisu se na jasan, pristupačan i konzistentan način izlažu, objašnjavaju i ilustruju osnovne pojmovne kategorije iz oblasti bezbednosti i rizika. Potencira se sistemski pristup istraživanju bezbednosti i rizika sistema, kao i potreba za integrisanjem različitih sistema prisutnih u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Priručnik pruža neophodna znanja za analizu, kontrolu, monitoring […]

Održana još jedna stručna obuka

Održana još jedna stručna obuka

U Domu kulture Studenski grad na Novom Beogradu održana je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za […]

Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja

Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja

U periodu od 25. do 28. septembra 2013.godine na Beogradskom sajmu u hali 3 održan je 4. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja „ISEC 2013“. Reč je o manifestaciji koja se bavi najnovijim tehnologijama u funkciji lične, imovinske, poslovne i informacione bezbednosti. Pod sloganom „Postoji bolji način“ na sajmu su predstavljeni vodeći domaći […]

Stručna obuka u Pančevu

Stručna obuka u Pančevu

U nedelju 19.maja završena je još jedna stručna obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” koja je bila organizovana za zaposlene u Rafineriji nafte u Pančevu. Sama priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije. Obuku su […]