Panel rasprava „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sistemu zaštite kritične infrastrukture“

Panel rasprava „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sistemu zaštite kritične infrastrukture“

Na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu održana je dvodnevna panel rasprava koja je jedna od aktivnosti u okviru međunarodnog projekta „Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi“ (Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe – RECIPE), sufinansiranog sredstvima Evropske komisije. Cilj projekta je jačanje otpornosti kritičnih infrastruktura na nacionalnom i evropskom nivou identifikacijom […]

Kurs za bezbednosni menadžment organizatora fudbalske utakmice

Kurs za bezbednosni menadžment organizatora fudbalske utakmice

Pod pokroviteljstvom OEBS-a u Sportskom centru FSS 16. Juna 2005. godine održan je KURS ZA BEZBEDNOSNI MENADŽMENT ORGANIZATORA FUDBALSKE UTAKMICE. Na kursu je učestvovao dr Zoran Keković, predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, i tom prilikom održao tročasovno predavanje na temu Bezbednosne procene fudbalske utakmice i sistema upravljanja rizikom. Polaznici kursa bili su […]

OD RIZIKA DO REZILIJENTNOSTI – PROMENA PARADIGME

OD RIZIKA DO REZILIJENTNOSTI – PROMENA PARADIGME

U ponedeljak 22. juna, sa početkom u 10h, profesor Slobodan Simonović sa Univerziteta Zapadni Ontario (University of Western Ontario), Kanada, održaće na Fakultetu bezbednosti (sala 1) predavanje pod naslovom „Od rizika do rezilijentnosti – promena paradigme“. Resilience (rezilijentnost, otpornost) jeste pojam koji je iz oblasti tehničkih nauka poslednjih nekoliko godina dospeo u središte studija i […]

Odrzana radionica:“Kratki prikaz nekih aktuelnih modela za menadžment efikasnosti i donošenje odluka”

Odrzana radionica:“Kratki prikaz nekih aktuelnih modela za menadžment efikasnosti i donošenje odluka”

Na poziv CARUK-a na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, prof. dr. Ozren Despić sa Univerziteta Aston u Birmingemu održana je radionica pod nazivom “Kratki prikaz nekih aktuelnih modela za menadžment efikasnosti i donošenje odluka”. Seminaru su prisustvovali nastavnici i studenti Fakulteta bezbednosti, kao i predstavnici korporativnog sektora.  Nakon uvodnog izlaganja prof. dr Zoran Keković, prof. dr […]

Predavanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Predavanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u periodu od 19 – 29. aprila, u sklopu projekta „Otporni/rezilijentni gradovi“ pod pokroviteljstvom GIZ-Ambero konsultantske kuće, održana je radionica u kojoj su učestvovali studenti Master programa Integralnog urbanizma sa Arhitektonskog  fakulteta  i  studenata Urbanog menadžmenta sa Tehničkog Univerziteta u Berlinu (TU Berlin). Budući da su studenti dva univerziteta do sada radili na istraživanju 10 Essentials […]

Gostovanje prof. dr Zorana Kekovića na Fakultetu bezbednosti u Skoplju

Gostovanje prof. dr Zorana Kekovića na Fakultetu bezbednosti u Skoplju

Profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu dr Zoran Keković 20.4.2015. godine održao je predavanje o upravljanju krizama i definisanju rizika i pretnji bezbednosti studentima Fakulteta za bezbednost u Skoplju. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje među studentima prvog, drugog i trećeg stepenastudija, pri čemu su studenti imali priliku da postavljaju brojna pitanja. Istog dana u Domu Vojske u Skoplju održana je naučna debata povodom promocije rezultata naučnog projekta Fakulteta bezbednosti ‘Univerzitet Sv. Kliment Ohridski’: Rizici i pretnje po bezbednost […]

1. PLENARNO ZASEDANJE TEHNIČKOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU  (ISO/TC292 BEZBEDNOST)

1. PLENARNO ZASEDANJE TEHNIČKOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU (ISO/TC292 BEZBEDNOST)

održanog u Morioci (Japan) od 08. do 13. marta 2015. godine Od 08. do 13. marta 2015. godine u Morioci (Japan) održano je 1. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost (ISO/TC292 Security). Kao predsednik nacionalne Komisije za standarde u oblasti bezbednosti, Republiku Srbiju predstavljao je dr Zoran Keković, učestvujući u radu […]

Održan seminar na temu: “Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi”

Održan seminar na temu: “Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda organizovao je jednodnevni seminar na temu: „Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi“ Seminar je održan 25.marta u prostorijama Energoprojekta na Novom Beogradu, uz prisustvo predstavnika javnih preduzeca i drugih pravnih lica koja su u svom poslovanju suočena sa raznim oblicima visokotehnoloskog kriminala. S obzirom […]

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, ucestvovao na okruglom stolu pod nazivom “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji” koji je odrzan u organizaciji Centra za evroatlantske studije i Udruzenja za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije . Okrugli sto je održan 10.3.2015. Na okruglom stolu predstavljen je nacrt analize Centra za evroatlantske […]