Seminar o bezbednosti zdravstvenih ustanova

Seminar o bezbednosti zdravstvenih ustanova

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda i Institut za standardizaciju Srbije prvi put organizuju seminar na temu: „Bezbednost u zdravstvu”, koji će se održati 5. aprila ove godine u Specijalnoj bolnici „Čigota” na Zlatiboru.

Ovaj seminar se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i namenjen je rukovodiocima u zdravstvenim ustanovama, kao i zaposlenima koji rade na poslovima bezbednosti u ovim  ustanovama. Primenom standarda za bezbednost i odgovarajućih smernica za bezbednost u zdravstvu omogućava se veća bezbednost osoblja zdravstvene ustanove i pacijenata. Seminar je prilika da se učesnici upoznaju sa najnovijim zakonskim obavezama koje proističu iz propisa u ovoj oblasti, kao i da razmene stručna mišljenja i iskustva radi unapređenja sistema bezbednosti zdravstvenih ustanova.

Bezbednost zdravstvenih ustanova je veoma važna za efikasan i kvalitetan medicinski tretman. Direktivom EU o kritičnim infrastrukturama obuhvaćen je i sektor zdravstvenih usluga, što podrazumeva poseban nivo bezbednosti u cilju obezbeđenja kontinuiteta zdravstvene zaštite u uslovima izazvanim vanrednim događajima i situacijama. Neophodan uslov za unapređenje stanja bezbednosti predstavljaju preventivni napori u vidu edukacije i izrade procene rizika i planova postupanja u vanrednim i kriznim situacijama, kao i kategorizacija zdravstvenih ustanova sa aspekta njihove ugroženosti.

Teme koje će se obrađivati na seminaru:

– pravilno upravljanje bezbednošću u zdravstvenim ustanovama;
– primena sistema menadžmenta kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti;
– upravljanje bezbednošću informacija u zdravstvu;
– Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o smanjenju rizika od katastrofa u zdravstvenim ustanovama;
– Zakon o zaštiti podataka o ličnosti korisnika zdravstvenih usluga;
– specifičnosti obezbeđenja u zdravstvenim uslugama i edukacija radnika u zdravstvu.

Kome je namenjen seminar?

Ovaj seminar je namenjen rukovodećim strukturama u zdravstvenim ustanovama, kao i stručnom kadru koji radi na poslovima bezbednosti u ovim  ustanovama.

Predavači na seminaru:

Profesori Univerziteta u Beogradu, eksperti Instituta za standardizaciju Srbije i predstavnici Sektora za vanredne situacije MUP-a RS.

Naknada za učešće na seminaru iznosi 2.500,00 dinara (obuhvata troškove angažovanja predavača, prateći materijal i zajednički ručak). Uplatu možete izvršiti najkasnije do 28. marta 2019. godine na račun Rajfajzen banke: 265165031000011364, sa naznakom: kotizacija za seminar Bezbednost u zdravstvu.

Učesnici seminara sami snose troškove smeštaja i potrebno je da rezervišu uslugu boravka u Specijalnoj bolnici „Čigota” do 28. marta 2019. godine na tel. (031) 597-597 i  e-poštu: recepcija@cigota.rs, sa naznakom: učesnik seminara Bezbednost u zdravstvu.

Prijavite se za učešće na ovom seminaru do 22. marta 2019. godine, dostavom popunjene prijave na jednu od adresa e-pošte: caruk06@gmail.com i iss-edukacija@iss.rs.

Pogledajte Pozivno pismo sa agendom
Podrška Ministarstva zdravlja

Za sve eventualne nedoumice i pitanja možete nas kontaktirati na tel: (069) 123-02-65 i (011) 340-93-88 ili putem e-pošte: caruk06@gmail.com i iss-edukacija@iss.rs.