Uspešno završena još jedna stručna obuka budućih menadžera rizika

Ovo je peta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa ...
Detaljnije

Edukovana prva generacija studenata Fakulteta bezbednosti

Na Fakultetu bezbednosti održana je prva stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ koju je za studente ovog fakulteta organizovao Centar za analizu rizika i upravljanje krizama u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti. Ovu stručnu obuku ...
Detaljnije

Međunarodni seminar u organizaciji JICA-e

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) održala je regionalni seminar pod nazivom: : „Upravljanje u vanrednim situacijama kao posledica prirodnih katastrofa“ - Izgradnja međuregionalne saradnje, zemalja Jugoistočne Evrope, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućih smernica za upravljanje katastrofama u ciljanim regionima Balkana ...
Detaljnije

Kako prepoznati i sprečiti rizike

U sredu 23.novembra 2011.godine Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je u saradnji sa Srednjobanatskim upravnim okrugom i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Zrenjaninu organizovao predavanje na temu: „Rizici su oko nas“ u okviru tribine „Zdravo lice ravnice“ ...
Detaljnije

Treći kurs za procenu rizika

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je održao petodnevna stručna obuka - kurs: ''Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja'' Ovo je treća stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po nacionalnom standardu za ...
Detaljnije

Drugi kurs za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i kompanije Securitas d.o.o. u Beogradu je od 18-21. aprila 2011.godine, uspešno realizovan kurs na temu "Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja". Ovo je druga stručna obuka koja se organizuje za fizička lica ...
Detaljnije
srpski standard za procenu rizika
baner softver za procenu rizika
knjiga korporativna bezbednost