Japan 2015.

1. PLENARNO ZASEDANJE TEHNIČKOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU (ISO/TC292 BEZBEDNOST)

održanog u Morioci (Japan) od 08. do 13. marta 2015. godine Od 08. do 13. marta 2015. godine u Morioci (Japan) održano je 1. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju - Bezbednost (ISO/TC292 Security). Kao predsednik nacionalne Komisije ...
Detaljnije
Visokotehnološki kriminal u Srbiji

Održan seminar na temu: “Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda organizovao je jednodnevni seminar na temu: „Visokotehnološki kriminal u Srbiji i kako se zaštititi“ Seminar je održan 25.marta u prostorijama Energoprojekta na Novom Beogradu, uz prisustvo predstavnika javnih preduzeca i drugih ...
Detaljnije

Okrugli sto “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji”

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, ucestvovao na okruglom stolu pod nazivom “Obuka i licenciranje privatnog obezbedjenja u Srbiji” koji je odrzan u organizaciji Centra za evroatlantske studije i Udruzenja za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije ...
Detaljnije

CARUK dobio ovlašćenje MUP-a RS da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

CENTAR  ZA ANALIZU RIZIKA I URPAVLJANJE KRIZAMA dobio ovlašćenje MUP-a Republike Srbije da vrši stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja. Pogledajte rešenje Uprave policije MUP-a RS Orijentacioni plan ...
Detaljnije
22-26-12.2014

Priprema za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za izradu Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013) Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je ...
Detaljnije
11. obuka

11. stručna obuka za procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja

U Banjoj Luci (Republika Srpska) održana 11. stručna obuka za procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja po Nacionalnom standardu A.L2.003. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja U Banjoj Luci je u periodu od 15. do 18 ...
Detaljnije
srpski standard za procenu rizika
baner softver za procenu rizika
knjiga korporativna bezbednost